Skandinaviens ledande leverantör av småskalig kraftvärme för biogaser

ANSALDO TURBEC AE-T100 – MIKROTURBIN

Enerswede AB är ett svenskt företag som är verksamt inom småskalig kraft-värme produktion baserad på mikroturbin teknologi. Mikroturbiner har mycket låga utsläpp av kväveoxider och är speciellt väl lämpade för drift på olika typer av biogaser där kolvmotorer har stora drift och tillgänglighetsproblem beroende på de föroreningar som återfinns i den biogas som produceras av bio reaktorer och på avfallsdeponier.

I över hundra år har det funnits centralvärme i lokaler, byggnader, hus etc., under ännu längre tid har det funnits turbiner av olika slag.

Enerswede AB kombinerar det bästa av dessa två världar och erbjuder ett koncept där Ni som kund blir självförsörjande på både elektricitet och värme med hjälp av modern svensk högkvalitativ turbin och elkrafts-teknologi utvecklad i samarbete med två av Sveriges största bolag, ABB och Volvo.

Vi kallar det "Distrubuerad generering!"