Skandinaviens ledande leverantör av småskalig kraftvärme för biogaser

Enerswede driftsatte den 10 mars de två första kommersiella Turbec AE-T100 microgasturbinerna som drivs med rötgas i Norge. Anläggningen finns i Eidsvoll kommun där kommunens reningsverk undergått en omfattande ombyggnad. Anläggningen som består av två turbiner med var sin gaskompressor kan producera 200 kW el och 340 kWh värme. Anläggningen styrs automatiskt av reningsverkets övervakningssystem och reglerar […]

I slutet av 2012 köpte det Italienska bolaget Ansaldo Energia rättigheterna till mikroturbinen Turbec T100 av Turbec S.p.A. som tillverkade Turbec T100 från 2004 efter att de köpt företaget Turbec AB av Volvo och ABB. Ansaldo Energia är ett välrenommerat företag med en omsättning på mer än 14 miljarder kronor (2013). Ansaldo Energias övertag av […]