Enerswede driftsatte den 10 mars de två första kommersiella Turbec AE-T100 microgasturbinerna som drivs med rötgas i Norge. Anläggningen finns i Eidsvoll kommun där kommunens reningsverk undergått en omfattande ombyggnad.
IMG_7013IMG_7036

Anläggningen som består av två turbiner med var sin gaskompressor kan producera 200 kW el och 340 kWh värme. Anläggningen styrs automatiskt av reningsverkets övervakningssystem och reglerar el och värmeeffekt beroende på tillgången på gas samt behov av värme.

Då reningsverket har en stor förbrukning av el räknar man med att all el som produceras av gasturbinerna kommer förbrukas av på reningsverkets sida av mätaren. Detta medför att man slipper köpa in el för stora delar av sin elanvändning men även erhåller intäkter för försäljning av gröna el certifikat som anläggningen erhåller.

Den värme som produceras används i rötprocessen samt för att värma reningsverkets lokaler.

I slutet av 2012 köpte det Italienska bolaget Ansaldo Energia rättigheterna till mikroturbinen Turbec T100 av Turbec S.p.A. som tillverkade Turbec T100 från 2004 efter att de köpt företaget Turbec AB av Volvo och ABB.

Ansaldo Energia är ett välrenommerat företag med en omsättning på mer än 14 miljarder kronor (2013). Ansaldo Energias övertag av produkten Turbec T100 medför att en finansiellt stark ägare nu stiger in och fortsätter produktion, utveckling och reservdelsleveranser av produkten Ansaldo Turbec AE-T100.

Enerswede signerade 2013 ett avtal som distributör för Ansaldos produkter inom sektorn mikrotubiner och har idag levererat ett flertal turbiner till kunder i Skandinavien. Enerswede kommer fortsätta att arbeta med Ansaldo Energia för att vidare utveckla marknaden för mikroturbiner i Skandinavien och andra delar av världen.