Enerswede driftsatte den 10 mars de två första kommersiella Turbec AE-T100 microgasturbinerna som drivs med rötgas i Norge. Anläggningen finns i Eidsvoll kommun där kommunens reningsverk undergått en omfattande ombyggnad.
IMG_7013IMG_7036

Anläggningen som består av två turbiner med var sin gaskompressor kan producera 200 kW el och 340 kWh värme. Anläggningen styrs automatiskt av reningsverkets övervakningssystem och reglerar el och värmeeffekt beroende på tillgången på gas samt behov av värme.

Då reningsverket har en stor förbrukning av el räknar man med att all el som produceras av gasturbinerna kommer förbrukas av på reningsverkets sida av mätaren. Detta medför att man slipper köpa in el för stora delar av sin elanvändning men även erhåller intäkter för försäljning av gröna el certifikat som anläggningen erhåller.

Den värme som produceras används i rötprocessen samt för att värma reningsverkets lokaler.